Rok szkolny 2017/2018


 

AKTUALNOŚCI

  • Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na pierwsze zebranie 27 września (środa) o godz. 17.00 na dolnym korytarzu.

 

 


Dnia ....... odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców, na którym wybrane zostało Prezydium RR i Komisja Rewizyjna.

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca -

Z-ca przewodniczącej -

Sekretarz -

Skarbnik -

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca -

Członek komisji -

Członek komisji -

 


INFORMACJA RADY RODZICÓW !!!

Rada Rodziców przy Gimnazjum im. C. Norwida w Konstantynowie informuje, iż na rok szkolny 2015/16 składka na radę wynosi 30,00 zł, od rodziny.  Jeżeli w szkole jest rodzeństwo składkę rodzice płacą tylko na jedno dziecko.  Składkę można wpłacać jednorazowo lub w ratach.

Składki można uiszczać:

- na każdym zebraniu wpłacając pieniądze Skarbnikowi klasowemu, który następnie przekazuje pieniądze do Skarbnika Rady Rodziców

- w sekretariacie szkoły (sekretariat przekazuje wszystkie składki do Skarbnika RR)

- wpłacając bezpośrednio na konto Rady Rodziców,

Nr konta Rady Rodziców BS Konstantynów  44 8034 0001 0000 0909 2000 0010

Wszystkie wpłaty są dokumentowane na dowodach KP.


Fundusze Rady Rodziców przeznaczone są na:

- nagrody dla uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego,

- nagrody dla najlepszych uczniów w konkursach szkolnych i zewnętrznych,

- zakup książek do biblioteki,

- zakup pomocy dydaktycznych

- dofinansowanie wyjazdów klasowych

- współorganizowanie uroczystości szkolnych, zabaw, imprez i konkursów.

Włączenie się wszystkich Rodziców w działania wspierające szkołę poprzez wpłacenie składek na rzecz Rady Rodziców sprawi, iż szkoła w pełni będzie mogła realizować swoje zadania, a nasze dzieci będą mogły odnosić sukcesy i rozwijać swoje zainteresowania, czując nasze wsparcie, nas Rodziców.

Dziękujemy,

Rada Rodziców Gimnazjum

 


UBEZPIECZENIE

Szanowni Państwo, zgodnie z nowymi przepisami, każdy rodzic decydując się na ubezpieczenie dziecka w szkole, ma obowiązek potwierdzenia zapoznania się  z warunkami ubezpieczenia. Poniżej zamieszczamy stosowne dokumenty. Jednocześnie przypominamy, że ubezpieczenie w szkole nie jest obowiązkowe, rodzic może ubezpieczyć dziecko indywidualnie lub  wcale nie ubezpieczać.

Propozycja ubezpieczenia: InterRisk TU S.A. suma ubezpieczenia 13 000zł, składka 30zł

Ogólne Warunku Ubezpieczenia EDU PLUS

Postanowienia Dodatkowe

 

ZGŁASZANIE WYPADKÓW

Osobą uprawnioną do zgłoszenia roszczenia w przypadku niepełnoletnich uczniów szkoły jest ich opiekun prawny.

Metody zgłaszania szkody:

Pisemnie:

1. Pocztą tradycyjną – druk zgłoszenia roszczenia przesłać wraz z wymaganymi dokumentami na adres:

Spółdzielnia Usługowa VIG EKSPERT, Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

2. Pocztą elektroniczną - druk zgłoszenia roszczenia przesłać wraz z wymaganymi dokumentami na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Druk zgłoszenia roszczenia wydaje szkoła.

Telefonicznie:

Za pośrednictwem Call Center – nr telefonu 022 212 20 12

Online:

Formularz zgłoszenia szkody dostępny na stronie: www.interrisk.pl (zakładka „zgłoś zdarzenie”) – link https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1

Osobiście:

Wypełniony druk zgłoszenia roszczenia dostarczyć wraz z wymaganymi dokumentami na adres:

Inter-Broker Sp. z o. o.

ul. Piłsudskiego 38/10

21-500 Biała Podlaska

 


HARMONOGRAM ZEBRAŃ OGÓLNYCH

12 września 2016 (poniedziałek)

3 listopada 2016 (czwartek)

20 grudnia 2016 (wtorek)

30 marca 2017 (czwartek)

29 maja 2017 (poniedziałek)

Zebrania rozpoczynają się o godz. 1700, informacja o szczegółach spotkania jest przekazywana przez uczniów na piśmie. Ewentualne zmiany terminów będą korygowane na bieżąco.

 


WARTO PRZECZYTAĆ

  • Pani Pedagog Anna Hryciuk pełni w naszej szkole funkcję doradcy zawodowego. Prowadzi zajęcia dla uczniów, aby ułatwić im podjęcie decyzji o dalszej ścieżce kształcenia, udziela informacji na temat oferty edukacyjnej szkół z naszego powiatu. Z myślą o rodzicach przygotowała materiały, które z pewnością będą pomocne przy wspieraniu dziecka w tym niełatwym zadaniu.


Regulamin Rady Rodziców

 


Poprawiony ( wtorek, 10 października 2017 10:03 )