Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie harmonogramu przeprowadzania

egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku

 

Na podstawie:  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223, ze zm.)

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w 2018 r.

 

a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

a) część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r. (wtorek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r. (środa)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu – 15 czerwca 2018 r. Termin wydania zaświadczeń: 22 czerwca 2018r.

Poprawiony ( poniedziałek, 18 września 2017 11:12 )