Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, wymagania edukacyjne oraz warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

JĘZYK POLSKI   PSO i wymagania edukacyjne

JĘZYK ANGIELSKI  I JĘZYK ROSYJSKI   PSO wymagania edukacyjne

MUZYKA    PSO i wymagania edukacyjne

PLASTYKA     PSO i wymagania edukacyjne

HISTORIA     PSO i wymagania edukacyjne

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE    PSO i  wymagania edukacyjne

GEOGRAFIA     PSO wymagania edukacyjne

BIOLOGIA     PSO wymagania edukacyjne

CHEMIA      PSO i wymagania edukacyjne

FIZYKA     PSO wymagania edukacyjne

MATEMATYKA      PSO wymagania edukacyjne

INFORMATYKA   PSO i wymagania edukacyjne

WYCHOWANIE FIZYCZNE     PSO i wymagania edukacyjne

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA   PSO i  wymagania edukacyjne

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE    PSO      wymagania edukacyjne

ZAJĘCIA TECHNICZNE     PSO      wymagania edukacyjne

RELIGIA     PSO i wymagania edukacyjne

Poprawiony ( czwartek, 01 września 2016 12:26 )