1

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

 

4 września 2017 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

3

Ferie zimowe:


29 stycznia - 11 lutego 2018 r.:
Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie

4

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

5

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

c) w gimnazjach:
- część humanistyczna

- część matematyczno - przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

Ustalony przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


18 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

20 kwietnia 2018 r.

6

Dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego

4 czerwca 2018 r.

5 czerwca 2018 r.

6 czerwca 2018 r.

7

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

 

22 czerwca 2018 r.

Informacja o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe szkoły i potrzeby społeczności lokalnej ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w następujących terminach:

  • 2 listopada  2017r. (czwartek)
  • 18, 19, 20 kwietnia 2018r. (środa, czwartek, piątek) - Egzamin Gimnazjalny
  • 2 maja  2018r.(środa)
  • 20, 21 czerwca 2018r. (środa, czwartek)

W tych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze. W celach organizacyjnych wychowawcy zbierają informacje od uczniów chcących uczestniczyć w takich zajęciach i przekazują dyrektorowi szkoły nie później niż na 3 dni robocze przed danym dniem wolnym.


Poprawiony ( piątek, 13 października 2017 10:33 )