Ostatnie zmiany wprowadzone przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 9/2015/2016 z dnia 29 sierpnia 2016r.

Statut Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Konstantynowie

Poprawiony ( wtorek, 31 stycznia 2017 15:25 )