H A R M O N O G R A M

ważniejszych wydarzeń i uroczystości szkolnych

w roku szk. 2017/2018

Wydarzenie

Termin

Forma realizacji

Odpowiedzialni

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018.

4 września 2017 r.

Uroczysta Msza Święta.

Spotkanie uczniów i rodziców z dyrektorem i wychowawcami.

Dyrektor,

wychowawcy

Udział w akcji "Sprzątanie Świata".

15 września 2017 r.

Sprzątanie cmentarza, miejsc pamięci, parku, terenu wokół szkoły.

Pedagodzy, wychowawcy

Spotkanie z rodzicami.

27 września 2017 r. godz. 17.

Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami.

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy

Pasowanie na uczniów dzieci z klasy I.

I dekada października 2017 r.

Uroczysty apel, część artystyczna w wykonaniu uczniów klas I, pasowanie na ucznia, wręczenie upominków.

Wychowawcy klasy I, Rada Rodziców.

Dzień Edukacji Narodowej.

12 października 2017 r.

Uroczyste spotkanie wszystkich pracowników szkoły z władzami samorządowymi, wręczenie nagród, część artystyczna w wykonaniu uczniów.

S. Wildt-Stefaniuk,

D. Andruszkiewicz,

A. Charko

Dzień Papieski.

16 października 2017 r.

Wystawa.

S. Gnyszka, B. Sijko

Święto Zmarłych.

1,2 listopada 2017 r.

Porządkowanie grobów, miejsc pamięci, zapalenie zniczy i złożenie kwiatów na grobach.

SU, wychowawcy

Rocznica Odzyskania Niepodległości.

11 listopada 2017 r.

Uroczysty apel przy pomniku J. Piłsudskiego poprzedzony Mszą św., godziny wychowawcze poświęcone temu wydarzeniu.

R. Grzybowska,

D. Andruszkiewicz, wychowawcy

Noc w szkole - światowy dzień życzliwości i pozdrowień.

17/18 listopada

2017 r.

Integracja młodzieży, gry zabawy, konkursy.

Wychowawcy klas 7, IIg i IIIg, Rada Rodziców, SU

Światowy Dzień Wiedzy o Antybiotykach.

18 listopada 2017 r.

Konkurs wiedzy.

E. Chwedoruk,

S. Wildt-Stefaniuk

Spotkanie z rodzicami.

21 listopada 2017 r.

godz. 17.

Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami.

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy, nauczyciele

Rekolekcje adwentowe.

grudzień 2016 r.

Udział uczniów w rekolekcjach.

Sijko B.

Światowy Dzień HIV/AIDS.

1 grudnia

2017 r.

Konkursy wiedzy, gazetka informacyjna.

. Rusecka, S. Wildt-Stefaniuk

Rekolekcje adwentowe.

18, 19 grudnia 2017 r.

Udział uczniów w rekolekcjach.

B. Sijko, S. Gnyszka

Akademia świąteczna.

22 grudnia

2017 r.

Jasełka i wspólne kolędowanie.

B. Struk, M. Stawska

Przerwa świąteczna.

23 - 31 grudnia

2017 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrektor

Spotkanie z rodzicami.

3 stycznia 2018 r.

godz. 17.

Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami.

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy

XXV Finał WOŚP.

14 stycznia 2018 r.

Zbiórka funduszy.

T. Bogusz-Filiupiuk,

R. Grzybowska

Choinka noworoczna.

Styczeń

2018 r.

Zabawy, gry, loteria fantowa.

Wychowawcy, Rada Rodziców

Zakończenie I okresu nauki.

26 stycznia 2018 r.

-

Dyrektor.

Bal gimnazjalny.

27 stycznia 2018 r.

Podtrzymywanie tradycji w oddziałach gimnazjalnych.

Wychowawcy kl. III oddziałów gim., rodzice, A. Charko

Ferie zimowe.

29 stycznia - 11 lutego

2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Dyrektor

Międzynarodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

1 marca

2018 r.

Okolicznościowa gazetka.

K. Filipiuk,

M. Kowaluk

Rekolekcje wielkopostne.

5, 6 marca 2018 r.

Udział uczniów w rekolekcjach.

B. Sijko, S. Gnyszka

Dzień Kobiet.

8 marca

2018 r.

Uroczysty apel z częścią artystyczną.

D. Domitrz,

P. Woźniak,

S. Gnyszka, SU

Ekologiczny I Dzień Wiosny.

21 marca

2018 r.

Działania proekologiczne, kultywowanie tradycji.

A. Iwanek,

R. Sołtysiuk, wychowawcy, SU

Spotkanie z rodzicami.

22 marca

2018 r.

godz. 17

Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami.

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy, nauczyciele

Twój dar serca dla hospicjum.

Marzec - kwiecień

2018 r.

Zbiórka funduszy na potrzeby Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie.

T. Bogusz-Filipiuk,

J. Szczypek, B. Sijko, SU

Wiosenna przerwa świąteczna.

29 marca –

3 kwietnia

2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrektor

Obchody Światowego Dnia Zdrowia.

7 kwietnia

2018 r.

Działania prozdrowotne.

Z. Horbowicz,

B. Murawska

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

13 kwietnia 2018 r.

Akademia, zapalenie zniczy przy dębach katyńskich.

S. Dencikowska,

T. Bogusz-Filipiuk

Egzamin gimnazjalny.

18 - 20 kwietnia 2018 r., godz. 9.

Pisanie egzaminu gimnazjalnego przez uczniów klasy III.

Dyrektor, wicedyrektor, SKE

Światowy Dzień Książki.

23 kwietnia 2018 r.

Konkursy, wystawy, propagowanie czytelnictwa.

K. Pieczykolan,

M. Bartosiewicz

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

3 maja 2018 r.

Uroczysty apel połączony z częścią artystyczną. Udział w Mszy św.

Wychowawcy

Rocznica zakończenia II wojny światowej.

8 maja 2018 r.

Okolicznościowa gazetka.

K. Filipiuk, M. Kowaluk

Dzień Unii Europejskiej i Dzień Języków Obcych.

9 maja 2018 r.

Konkursy, akademia.

S. Dencikowska,

S. Rowczenia,

K. Baraniuk,

M. Demianiuk,

R. Grzybowska

Dzień Matki.

26 maja 2018 r.

Uroczyste spotkania w klasach.

Wychowawcy

Spotkanie z rodzicami.

28 maja 2018 r. godz. 17.

Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami. Proponowane oceny roczne.

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy, nauczyciele

Dzień Patrona.

30 maja 2018 r.

Uroczysty apel poświęcony Patronowi. Rozstrzygnięcie konkursów prowadzonych zgodnie z programem.

Dyrektor, nauczyciele języka polskiego, bibliotekarz.

Dzień Dziecka.

1 czerwca

2018 r.

Wesołe gry i zabawy, podsumowanie projektów edukacyjnych, konkursów i akcji "Zachowaj trzeźwy umysł".

Dyrektor, J. Rusecka, wychowawcy, GKRPA

Egzamin gimnazjalny w terminie dodatkowym.

4-6 czerwca 2018 r., godz. 9.

Pisanie egzaminu przez uczniów, którzy nie pisali w terminie pierwszym bądź przerwali egzamin.

Dyrektor, wicedyrektor, SKE

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

22 czerwca 2018 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy

Ferie letnie.

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrektor

Poprawiony ( piątek, 13 października 2017 10:28 )